530-01
EMS-Komad s WAGA-Multi/Joint® - spojnicom - BAIO® sistem

Hawle BAIO® sistem sve se češće koristi i za sanaciju postojećih cjevovoda.

Za naknadnu ugradnju armatura i fazonskih komada BAIO® sistema u cjevovodima od LŽ, čelika, PE , PVC i azbest cementa može se upotrijebiti EMS komad s BAIO® utičnim krajem i WAGA-Multi / Joint spojnicom.

S jedne strane s BAIO® utičnim krajem za sistemski spoj s BAIO® naglavcima, s druge strane s WAGA Multi / Joint naglavakom.

Kod spajanja PE cijevi primjeniti potporni prsten.

POZOR: kod spoja azbest cementnih cijevi s WAGA/Multi/Joint naglavkom nema poteznog osiguranja, prije montaže je potrebno skinuti stezne prstene s WAGA/Multi/Joint spojnice.

Područje posmaka S i veličina Lmin odnosno Lmax (vidi tablicu) je varijabilno i ovisi o promjeru cjevovoda.

Max. radni tlak: vidi tehnički opis u katalogu na str. 01-H

Materijal: Kućište/stezni prsten: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Otpadne Vode
Kat.br.

DN

d

L max.

L min.

T

Raspon pomaka
Medij Težina A-Text 3D Košarica
5307080000
80 84 - 105 mm 740 mm 726 mm 117 mm 414 - 426 mm 16,80 kg
5307100000
100 104 - 132 mm 725 mm 706 mm 110 mm 374 - 395 mm 19,00 kg
5307125000
125 132 - 155 mm 723 mm 705 mm 120 mm 369 - 389 mm 23,00 kg
5307150000
150 154 - 192 mm 774 mm 746 mm 120 mm 361 - 390 mm 28,00 kg
5307200000
200 192 - 232 mm 778 mm 751 mm 140 mm 355 - 382 mm 43,50 kg
5307200225
200 232 - 257 mm 764 mm 739 mm 145 mm 364 - 389 mm 49,00 kg
Moj izbor

Kod spajanja PE cijevi potrebno je primijeniti potporni prsten (Art.br. 590).

Hawle info video