208-00
Hawle navojna cestovna kapa sa poklopcem za podzemne hidrante sa podesivom visinom

Hawle navojna cestovna kapa za podzemne hidrante je namijenjena za ugradnju u prometne površine. Za podešavanje visine služi vanjski navoj, koji omogućuje podešavanje visine kape na visinu prometne površine.
Kod ugradnje u bitumenski nosivi sloj prometne površine dolazi do "uklještenja" podloge i vanjskog navoja kape, preko kojeg se prenose prometna opterećenja na nosivi sloj prometnice. Ovim spojem kapa ostaje u nivou prometne površine. Zagrijavanjem cestovne kape može se kapa podići ili spustiti uz pomoć posebnog alata (art.br. 597-00).

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je praškasto zaštićen.

Materijal: Kapa:GJS-400, bitumenizirano
Poklopac:GJL-250, bitumenizirano
Klin:nehrđajući čelik
Prigušni prsten: NBR
Medij Pitka Voda
Kat.br.

d 1

h1

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
2080000000
387 mm 310 mm HYDRANT 45,00 kg
Moj izbor