207-01
Cestovna kapa sa poklopcem, za ugradnju u asfaltne površine

Cestovna kapa sa poklopcem za zasune je namijenjena za ugradnju u asfaltne površine. Prsten za izvlačenje omogućuje veliko područje podešavanja visine ugradnje.

Prije valjanja potrebno je prsten izvući cca. 1-2 cm iznad nivoa asfalta. Kod valjanja se stvara veza između kape i asfalta te se time prometna opterećenja prenose na nosivi sloj prometnice. Ovom vezom ostaje nivo kape i prometne površine isti.

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je praškasto zaštićen.

Ugradbena veličina: u skladu sa DIN 4056

Materijal: Kapa: GJL-200, bitumenizirano
Prsten: GJL-250, bitumenizirano
Poklopac: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Klin: nehrđajući čelik
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kat.br.

d 1

d 2

h5

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
2071000000
270 mm 195 mm 260-440 mm W 19,70 kg
2071000010
270 mm 195 mm 260-440 mm Gas 19,70 kg
2071000030
270 mm 195 mm 260-440 mm AW 19,70 kg
Moj izbor

Pribor za olakšanu prilagodbu visine pri ugradnji: prsten art.br. 2071000050 (200-03)