200-00
Cestovna kapa za zasun sa poklopcem

Hawle cestovna kapa za zasun sa poklopcem je prvenstveno namijenjena za ugradnju u prometne površine. Za podešavanje visine kape može se upotrijebiti distantni prsten (art.br.201-00).

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape te da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je plastificiran.

Veličina: u osnovi DIN 4056

Materijal: Kapa: GJL-250, bitumenizirano
Poklopac: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Medij Pitka Voda
Kat.br.

Natpis na poklopcu

d 1

Opis

d 2

d 3

d 4

h1

h2
Medij Težina A-Text Košarica
2000020000
W   Poklopcem           3,00 kg
2000030000
W 270 mm Kapa - komplet 120 mm 180 mm 135 mm 220 mm 98 mm 12,80 kg
Moj izbor