180-02
Kapa za ventile sa poklopcem, mogućnost podešavanja visine poklopca

Hawle cestovna kapa je prvenstveno namijenjena za ugradnju u prometne površine. Za podešavanje visine kape može se upotrijebiti distantni prsten (art.br.181V).

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je praškasto zaštićen.

Veličina: kao DIN 4057

Materijal: Kapa: GJL-200, bitumenizirano
Prsten: GJL-250, bitumenizirano
Poklopac: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Klin: nehrđajući čelik
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kat.br.

d 1

d 2

d 3

h1

h2

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
1800000000
200 mm 115 mm 145 mm 215 mm 35 mm W 10,30 kg
1800000010
200 mm 115 mm 145 mm 215 mm 35 mm Gas 10,30 kg
1800000030
200 mm 115 mm 145 mm 215 mm 35 mm A 10,30 kg
Moj izbor