Igor Lazar
Skladište/Komercijala
F: +385 48 647 093